Ada beberapa alasan kenapa masyarakat Jawa masih mempercayai perhitungan weton.

Ini sebab dengan weton, mereka dapat memandang ramalan masa depan seseorang. Termasuk berhubungan siapa jodohnya.

Apalagi di dalam Primbon Jawa, ada beberapa weton jodoh yang dilarang.

Ini artinya pemilik weton tertentu dilarang menikah dengan weton lainnya.

Tercatat ada 8 ramalan berhubungan kecocokan, ialah Pegat, Ratu, Jodoh, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, dan Pesthi.

Dari 8 ramalan itu, ada 3 weton jodoh yang dilarang. Apa saja?

1. Pegat (1, 9, 17, 25, 33)

Dalam bahasa Jawa, Pegat artinya putus.

Maka artinya pernikahan mereka di masa depan akan menghadapi beragam persoalan. Dan dapat menyebabkan perceraian.

2. Padu (6, 15, 24, 33)

 

Intisari-Online.com – Ada beberapa alasan demo spaceman kenapa masyarakat Jawa masih mempercayai perhitungan weton.

Ini sebab dengan weton, mereka dapat memandang ramalan masa depan seseorang. Termasuk berhubungan siapa jodohnya.

Apalagi di dalam Primbon Jawa, ada beberapa weton jodoh yang dilarang.

Ini artinya pemilik weton tertentu dilarang menikah dengan weton lainnya.

Tercatat ada 8 ramalan berhubungan kecocokan, ialah Pegat, Ratu, Jodoh, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, dan Pesthi.

Weton jodoh yang dilarang: tabel hasil penjumlahan weton.Intisari Online
Weton jodoh yang dilarang: tabel hasil penjumlahan weton.
Dari 8 ramalan itu, ada 3 weton jodoh yang dilarang. Apa saja?

1. Pegat (1, 9, 17, 25, 33)

Dalam bahasa Jawa, Pegat artinya putus.

Maka artinya pernikahan mereka di masa depan akan menghadapi beragam persoalan. Dan dapat menyebabkan perceraian.

Baca Juga: Jodoh Weton Jumat Pahing Menurut Perhitungan Weton Jodoh

2. Padu (6, 15, 24, 33)

Kalau Anda mendapatkan jumlah neptu Padu, maka Anda dan calon patut waspada.

Sebab ini ialah tanda buruk.

Pernikahan Anda diramalkan akan acap kali mengalami pertengkaran. Dan ini membikin Anda berdua acap kali adu jotos seputar persoalan apa saja.

3. Sujanan (7, 16, 25, 34)

Weton jodoh yang dilarang terakhir ialah jumlah neptu yang layak Sujanan.

Konon, pernikahan akan ada banyak pertengkaran dalam rumah tangga Anda.

Kecuali itu, weton jodoh yang dilarang bersatu ialah weton pasaran Wage dan weton pasaran Pahing.

Menurut Primbon Jawa, kedua weton ini mirip dengan air dan minyak. Di mana keduanya betul-betul susah disatukan.

Hal inilah yang membikin keduanya tak akan pernah akur seandainya dipaksakan untuk ke tingkatan pernikahan.

Kendali demikian, weton jodoh yang dilarang ini hanyalah sebuah ramalan jodoh.

Di mana ramalan ini diambil dari titen Primbon Jawa. Jadi, belum tentu semuanya benar.